Automotive and aerospace

IATF 16949

Cars in a row

Kontakt

Already know what you are looking for?

Request for quote

IATF 16949 on rahvusvaheline autotööstuse kvaliteedijuhtimise standard

Mis on IATF 16949?

IATF 16949 on välja töötatud maailma juhtivate autotootjate poolt. See tugineb standardil ISO 9001 ja rahvuslikel autotööstuse standarditel ning on kergesti integreeritav juba kasutuselolevate standarditega.  Standard rakendub kõigile autotööstuse tarneahelasse kuuluvatele tootjatele üle maailma – autodele, nende osadele, komponentidele või süsteemidele. Viimane versioon standardist IATF 16949 ilmus juunis 2009.

Miks sertifitseerida standardi IATF 16949 nõuetele vastavuses?

Kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimine IATF 16949 osas demonstreerib ettevõtte pühendumust nii toote kvaliteedi kui ka kliendi erinõuete suhtes. Standard rakendub kehtivatele protsessidele,  mis aitab leida ja hinnata teie juhtimissüsteemi ning asjakohaste äriprotsesside parendamise võimalusi.

Tarnija, kellel on DNV GL - Business Assurance poolt väljastatud ISO/TS 16949 sertifikaat, sisestatakse automaatselt ülemaailmsesse tarnijate andmebaasi. Andmebaasi kasutavad ainult originaalvarustuse valmistajad (Original Equipment Manufacturers (OEM)), et olla kursis sertifitseerimise staatuse ja oma tarnijate sooritusega. Sertifitseerimine on sageli lepingu sõlmimise eeltingimus.

Muud kasud IATF 16949 nõuetele vastavuse osas sertifitseerimisel:

  • Parenevad protsessid ja toote kvaliteet
  • Väheneb vajadus mitmekordsete teise ja kolmanda osapoole auditite osas
  • Tõuseb kindlustunne globaalsete hankelepingute sõlmimisel
  • Garanteeritud on usaldusväärsus globaalsete hankelepingute sõlmimisel või äri lokaalsel laiendamisel
  • Väheneb tootmise varieerumine ja kasvab tootmise efektiivsus, mis omakorda mõjutab positiivselt ettevõtte kasumlikkust

Kuhu ma siit edasi lähen?

Sertifitseerimiseks on vajalik rakendada mõjus kvaliteedijuhtimissüsteem, mis täidab standardi IATF 16949 nõuded.

DNV GL - Business Assurance on akrediteeritud kolmanda osapoole sertifitseerimisasutus. Me pakume asjakohast koolitust ja IATF 16949 nõuetele vastavuse sertifitseerimisteenust. Vaata millest alustada sertifitseerimise teel.

Kontakt

Already know what you are looking for?

Request for quote

Related services you might find interesting: