Food and beverage

ISO 9001 - ​Kvaliteedijuhtimissüsteemid

ISO 9001

Kontakt

Võtke meiega ühendust

Meie kontakt

Kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimine näitab teie pühendumist järjepidevusele, pidevale parendamisele ja kliendi rahulolule.

ISO 9001:2008 standard määratleb nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemile, mis suurendab teie suutlikkust tarnida kliendi nõuetele vastavaid tooteid.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi sõltumatu hindamine ja sertifitseerimine DNV GL poolt annab turu jaoks kinnituse, et tegelete oma organisatsioonis efektiivse kvaliteedijuhtimissüsteemi kohaldamisega.

Mis on ISO 9001 standard?

  • ISO 9001 annab äriprotsesside tõhususele keskendunud kvaliteedijuhtimissüsteemi mudeli, mis aitab saavutada soovitud tulemusi.
  • Standard edendab protsessikeskse lähenemisviisi omaksvõtmist, tõstes esile nõudeid, lisaväärtust, protsesside toimivust ja mõjusust ning pidevat parendamist objektiivsete mõõtmiste kaudu.
  • ISO 9001 eelmised versioonid olid koostatud töötleva tööstuse jaoks ja nõudsid ulatuslikku süsteemi dokumentatsiooni. Praegune versioon on üldisem ja rakendub võrdselt hästi kõigis organisatsioonides olenemata tüübist, suurusest ja valmistatavatest toodetest.

Miks on kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimine minu äritegevuse jaoks kasulik?

ISO 9001 sertifitseerimine näitab potentsiaalsetele klientidele teie organisatsiooni suutlikkust täita nende nõudeid ja vajadusi. Selle tulemusena:

suureneb kliendi usaldus ja rahulolu, mis omakorda soodustab äritegevuse kasvu;

tekib oluline konkurentsieelis, sest üha rohkem ettevõtteid nõuab tarnijatelt ja alltöövõtjatelt sertifitseeritud juhtimissüsteemi.

ISO 9001 sertifikaat kinnitab, et teie ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteem on standardi alusel hinnatud ja tunnistatud sellele vastavaks. Sertifikaat, väljastatud sertifitseerimisorgani kui kolmanda osapoole poolt, näitab teie panustamist kvaliteedijuhtimisele ja kliendi rahulolule.

ISO 9001 ei ole kavandatud ütlemaks, kuidas äri ajada, vaid pigem lubab ta kohaldada vastavust moel, mis kõige paremini sobib teie äriprotsesside juhtimisega. Samuti aitab standard edendada organisatsiooni sisemist kultuuri pideva parendamise alal.

ISO 9001 on eriti tugev otsima vigade vähendamise võimalusi, seejuures nii korduvate vigade vältimist kui ka potentsiaalsete vigade kindlakstegemist enne nende ilmnemist. Vigade vähendamine omakorda toob organisatsioonile kasu kulude kokkuhoiu näol.

Kuidas sertifitseerimiseks valmistuda?

On tähtis, et teie ja teie organisatsioon oleksite positiivsed ja pühendunud ning püstitaksite juurutamiseks ja hindamiseks selgeid eesmärke, mis muuhulgas sisaldavad ka:

kliendi nõuete kindlakstegemist,

rakendatavate õigusnormide kindlakstegemist,

eesmärkide, ülesannete ja parenduskavade kehtestamist.

Enne sertifitseerimisega alustamist peab teie organisatsioon näitama, et ta on kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamise ühe osana läbi viinud siseauditid ja juhtkonnapoolsed ülevaatused.

Riskide hindamisel põhinev sertifitseerimine (Risk Based Certification™) – see on „rätsepatöö” vastavalt teie organisatsiooni erivajadustele.

DNV GL - Business Assurance Risk Based Certification metoodika eesmärgiks on anda teile ja teie organisatsioonile rohkem väärtust tähelepanuvaldkondadele keskenduvate auditite abil. Alustuseks küsime teie käest, millised on kõige olulisemad riskid, millest sõltub teie organisatsiooni edukus. Siis, pärast arutelu ja konkreetsete tähelepanuvaldkondade kokkuleppimist, kohandame auditi selliselt, et ta keskenduks nendele kindlakstehtud protsessidele. See on ülimalt tähtis, aitamaks teie organisatsioonil kindlaks määrata parenduse võtmevaldkondi.

Andes tippjuhtkonnale struktureeritud ja tähelepanuvaldkondadele keskenduvat teavet organisatsiooni suutlikkuse kohta täita püstitatud eesmärke, pakume me rohkem väärtust kui mistahes teine sertifitseerimisorgan.

Kontakt

Võtke meiega ühendust

Meie kontakt

Related services you might find interesting: